česká vlajka english flag ikonka uživatele Login
cs:index

CITAF

Czech Infrastructure for Time and Frequency

CITAF je nekomerční a otevřená aktivita zaměřená na přenos přesného času a velmi stabilní frekvence s využitím optických sítí. Národní optická infrastruktura pro přenos času a frekvence je provozovaná v rámci infrastruktury sítě CESNET. Slouží k přenosu časových stupnic atomových hodin v připojených organizacích, Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Elektrotechnické fakulty ČVUT a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Pro přenos času jsou využívány adaptéry vyvinuté v CESNETu a systém White Rabbit. Další aplikací je přenos ultrastabilní frekvence pomocí laseru na vzdálenosti stovek kilometrů.

Infrastruktura CITAF je výsledkem výzkumných aktivit sdružení CESNET a ve spolupráci s partnery je dále rozvíjena. Dosahované parametry a potenciál odpovídají obdobným aktivitám v jiných zemích a umožňují nám se zapojit do mezinárodního výzkumu v oblasti metrologie času a frekvence.

Cílem aktivity CITAF je:

  • být národní platformou pro spolupráci ve výzkumu a vývoji metod maximálně možné stability a přesnosti přenosu času a frekvence v prostředí optických sítí;
  • usilovat o vybudování trvalé národní optické infrastruktury pro přenos času a frekvence s parametry odpovídajícími pro nejstabilnější současné i vyvíjené zdroje frekvence a o její zapojení do navazující evropské infrastruktury;
  • podporovat společnou publikační činnost a spolupráci v národních i mezinárodních projektech a grantech;
  • prezentovat výsledky spolupráce a rozvíjet povědomí o možnostech a aplikačním využití distribuovaného velmi přesného času a stabilní frekvence.

Členové CITAF:

CESNET, z.s.p.o.

CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky. Provozuje a rozvíjí českou národní e-infrastrukturu určenou pro potřeby vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. Poskytuje široké spektrum služeb pro přenos, ukládání a zpracování dat. Jde o výkonné výpočetní clustery, velká datová úložiště pro ukládání sdílení dat, prostředky pro multimediální komunikaci a prostředí pro spolupráci distribuovaných týmů. Hlavní pozornost je věnována bezpečné komunikaci, ochraně dat a postupné modernizaci e-infrastruktury prostřednictvím výsledků vlastního výzkumu. CESNET je součástí panevropské páteřní sítě GÉANT a gridové infrastruktury EGI. https://www.cesnet.cz

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Ústav přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) je veřejná výzkumná instituce na základě zákona č. 341/2005 Sb. Účelem zřízení ÚPT je uskutečňovat vědecký výzkum, přispívat k využití získaných poznatků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu. https://isibrno.cz/cs

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR (UFE) je veřejná výzkumná instituce. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. https:///www.ufe.cz/cs

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

Elektrotechnická fakulta je součástí Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT), které je nejstarší technickou univerzitou v ČR. Fakulta se skládá ze 17 kateder a zaměřuje se na vzdělávání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Všechny studijní programy jsou úzce vázány na výzkumné aktivity. Samotná FEL se dlouhodobě řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT. https://fel.cvut.cz/cz/

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je součástí Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT), které je nejstarší technickou univerzitou v ČR. Fakulta pokrývá svou činností široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů. https://www.fjfi.cvut.cz/cz

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, součást Akademie věd České republiky. Zabývá se studiem fyziky plazmatu, souvisejících procesů a jejich využitím a výzkumem řízené termojaderné fúze. https:///www.ipp.cas.cz/index.html

Last modified: 10.05.2022 01:17